Wow Mali!

No Comment - Post a comment

Humihingal at lawit-dilang nakaakyat sa fifth floor ang isang lalake papunta sa klinika ng doktor.

"Dok, ano ho ba ang gagawin ko para bumuti ang pakiramdam ko?""Magdiyeta ka para mabawasan ang taba mo. Tumigil ka sa paninigarilyo at pag-inom. Tapos pumunta ka sa optiko."

"Optiko? Bakit ho?"

"Para mabasa mo ang karatula sa pinto. Arkitekto ako, eh. Yung doktor, nasa first floor!

Image provided by: CartoonStock

 
This Post has No Comment Add your own!

Post a Comment