Funny SMS 7

No Comment - Post a comment

Anak: Tay, masuwerte kayo at hindi na kayo bibili ng bagong libro para sa pasukan.

Tatay: Bakit?

Anak: Kasi po gagamitin ko uli 'yong mga binili ninyong libro para sa pasukan.

Tatay: Bakit naman anak?

Anak: Eh hindi po kasi ako nakapasa tay!

---------------

Estudyante 1: Ano nga ba ang course mo noong magkaklase tayo?

Estudyante 2: AB, kaya lang hindi ko tinapos.

Estudyante 1: Sayang naman pare, sana tinapos mo na hanggang Z.

---------------

Sa isang mansiyon...

Mommy: Nakaleave ka ba?

Anak: Hindi po. Ayaw ko nang pumasok. Hindi ako gusto ng mga estudyante, galit ang mga teachers sa akin. 'Yung mga empleyado naiinis na rin sa akin. Hindi na ako papasok!

Mommy: Hindi maaari. Animnapung taon ka na. Bakit ganyan ka pa? Hala, magbihis ka na at pumasok ka. Dean ka pa naman ng kolehiyo, hindi ka papasok!

---------------

Tinawag ng guro ang isang estudyante...

Guro: Basahin mo ang sulat ni Rizal sa mga kababaihan ng Malolos.

Estudyante: Ayaw ko po Ma'am

Guro: At bakit ayaw mo, aber?

Estudyante: Di po ba masama ang bumasa ng sulat ng may sulat?

---------------

Nanay: Kanino ka sumusulat, anak?

Anak: Sa kaibigan ko Inay.

Nanay: Eh, bakit napakabagal mong magsulat?

Anak: Di ho bale. Mabagal din namang siyang magbasa eh!

 
This Post has No Comment Add your own!

Post a Comment