Kung kaya mo- kaya ko rin!

No Comment - Post a comment

Nakasanayan na ng isang guro na bago mag-umpisa ang klase na tawagin ang pangalan ng kanyang mga estudyante at kailangan ang maging sagot ng kanyang tinawag ay ang kanilang mga pangarap sa buhay.

Isang bata na nakaupo sa unahan kung saan paborito ng guro ang nagsabing--"Ako po si Ken, at paglaki ko gusto kong maging doktor at magtrabaho sa Amerika."

Sumunod na nagpakilala naman ang isang cute na batang babae. Ang kanyang naging sagot--"Ako po si Barbie at kapag ako'y dalaga na gusto ko magkaroon ng anak. Kung kaya ko, at sa palagay ko'y kaya ko naman."

Sunod ay ang kilala sa klase sa pagiging matulungin, maliit na bata na nakaupo sa likuran. Tumayo at kumpiyansang nagsalita, "Ako po si Juan, wala akong pakialam sa Amerika na 'yan pero gusto ko pagbinata na ako, tutulungan ko si Barbie sa pag-tupad sa kanyang pangarap sa abot nang aking makakaya. At sa palagay ko'y kaya ko rin naman."

 
This Post has No Comment Add your own!

Post a Comment