Imahinasyon, ating paganahin.

No Comment - Post a comment

Ngayon, subukan natin ang iyong imahinasyon.

Isipin mong may dalawang dice na nakapatong sa iyong keyboard.

Ok naisip mo na?

Magaling.

Ngayon, kunin mo ang isang dice at isipin mong may nakita kang itim na kulay.

May naisip ka bang numero?

Ang numero bang 'yan ay nagpapaalala sayo ng iyong unang karanasan sa sex?

Hindi di ba?

Ngayon, ibaba mo ang hawak mong dice at kunin mo iyong isang dice saka hanapin mo ang spots?

Ano ang numerong naisip mo?

Ang numero bang 'yan ay nagpapaalala sayo ng iyong unang karanasan sa sex?

Palagay ko hindi.

Ngayon kunin mo pareho ang dalawang dice, hawakan mo at saka mo alugin.

Inaalog mo na?

Kung ganun magaling.

Ngayon pustahan tayo, iyan ang una mong naranasang sex.

Di ba?

 
This Post has No Comment Add your own!

Post a Comment