Gabi ng lagim

1 comments - Post a comment

Isang gabi malakas ang ulan. Kumikidlat pa at kumukulog. Wala kang kasama

sa bahay dahil nag-outing silang lahat. Matatakutin ka pa naman, biglang

tumigil ang ulan. Nakabibinging katahimikan ang naghari sa kapaligiran.

Sabay sabay na nag-iyakan ang mga aso ng kapitbahay. Biglang tumayo ang

balahibo mo. Malas nama'y saka pa nagblackout. Kinapa mo ang kandila sa

kusina at hinanap ang posporo habang patuloy pa rin ang pag-iyak ng mga

aso, nang biglang may sumigaw nang malakas. BALOOOT.....PENOY KAYO

RIYAN!