Funny SMS 10

No Comment - Post a comment

Titser: Spell horse, Juan.

Juan: H...o...

Titser: Bilisan mo!

Juan: H...o...r...

Titser: Sabing bilisan mo!

Juan: Ya!!! Tigidig!!! Tigidig!!! Tigidig!!!

---------------

Titser: Juan alam mo ba ang kuwento ng tatlong tanga?

Juan: Hindi po Ma'am.

Titser: Puwes pang-apat ka na!

---------------

Titser: Ano ang makikita sa dalawang pisong barya? Ito ay nag-uumpisa sa letrang B.

Juan: Buko po Ma'am.

Titser: Hindi, tao siya.

Juan: Sus, eh di magbubuko!

---------------

Tambay 1: Anong tawag sa gagambang bagong kasal?

Tambay 2: Eh di newly-web!

---------------

Juan: Anong mas mahaba, ang buntot ng aso o ang buntot ng daga?

Pedro: Siyempre ang buntot ng aso, halata naman eh!

Juan: Mali ka pare, mas mahaba ang buntot ng daga dahil sumasayad ito sa lupa.

 
This Post has No Comment Add your own!

Post a Comment