Abu Sayaf new names

No Comment - Post a comment

Magpapalit na daw ng pangalan ang abu sayaf...

Pagkatapos mapaligiran ng mga sundalo magiging ubos sayaf na raw sila.

Pagkatapos sabihin ng presidente na "pupulbusin namin kayo!" nagbago na naman ang isip ng abu sayaf, magiging abo sayaf na raw sila.

Nakatakas na ang abu sayaf sa mga militar sa bayan ng Lamitan sa Basilan kaya magpapalit na naman sila ng pangalan. Ngayon sila na ang babuu sayaf!

Maghahanda daw sila sa bagong taon kaya gusto nilang itawag sa kanila ay babuy sayaf!

 
This Post has No Comment Add your own!

Post a Comment